REFORMA D'HABITATGE A BARCELONA

Any: 2017

Superfície: 90 m2


El projecte va consistir en la reforma integral d'un edifici a Barcelona, en què es van realitzar diferents obertures a les parets de càrrega del mateix, utilitzant perfileria metàl·lica, amb l'objectiu d'obrir els espais completament des de la façana a carrer fins a la façana posterior .

Aquests estintolaments es realitzen amb perfils vistos a banda i banda de les parets, el que ofereix una visió industrial del disseny. A més d'aquestes intervencions estructurals, es realitza una redistribució de l'habitatge, modificant paviments, acabats, fusteria, llums, etc.

EJECUCIÓN

c/ Artur Costa, 37, local. 08850. Gavá (Barcelona)       |       931 645 813 - 647 581 705       |      dce@coac.net

JSN_TPLFW_GOTO_TOP