PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL D'HABITATGE

Any: 2017

Superfície: 130 m2


Projecte de reforma d'habitatge entre mitgeres, situada a Gavà. Consisteix en una reforma integral, on s'enderrocarà la casa existent, i s'executarà un nou habitatge.

En planta baixa, s'eliminen els espais que corresponen als estudis i es redueix la mida de l'habitació, deixant un espai lliure on s'ubicarà el bany que es trobava al costat del pati, la cuina i l'escala per accedir a la planta primera . La sala-menjador s'amplia i aprofitant la nova ubicació de la cuina i el bany, es genera un finestral d'una dimensió gairebé igual a l'ample de l'habitatge i com a resultat, una major entrada de llum.

En planta segona s'ubiquen tres noves habitacions i un bany, a més de l'escala que porta a la planta baixa i a l'entrada de la coberta.

En general la reorganització i ampliació de l'habitatge es realitza amb murs d'envà i estructures metàl·liques, a més de les noves fusteries i equips demandats pels espais afegits a l'habitatge.

c/ Artur Costa, 37, local. 08850. Gavá (Barcelona)       |       931 645 813 - 647 581 705       |      dce@coac.net

JSN_TPLFW_GOTO_TOP