REFORMA DE FAÇANA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR

Any: 2015


Projecte de reforma de la façana completa d'un edifici plurifamiliar aïllat, situat a la zona de Gavamar, relativament a prop de la platja. La façana presentava problemes de pèrdua de material per corrosió de les armadures, especialment en les zones dels balcons. Les baranes de ferro pintat estaven an alguns casos en molt mal estat, amb avançada oxidació, el que donava una visió molt lamentable de les façanes.

El projecte va consistir en repensar la façana per donar-li una visió més moderna i actualitzada, així com reparar les patologies existents. La façana principal, que dóna a l'avinguda Europa, és simètrica, amb uns balcons a la part central, convertits en galeries per tots els veïns.

Existia una heterogeneïtat en les solucions de fusteria i dimensions de galeria, el que donava un aspecte desordenat. Per això, s'ha realitzat un revestiment de fusta sintètica, de color marró clar. Aquest revestiment ha permès unificar els dos laterals, així com donar una imatge més actualitzada. Igualment, s'han substituït les gelosies d'alumini per noves gelosies de llistons de fusta, que unifiquen igualment la façana, dissenyades en el propi despatx.

La resta de la façana s'ha pintat amb pintura impermeable rugosa, de colors blanc i gris marengo, realitzant un joc de contrastos interessant. En els balcons, s'han eliminat les baranes de ferro, i substituït per noves baranes d'alumini i vidre.

ESTAT ORIGINAL

c/ Montflorit, 110, local. 08850. Gavá (Barcelona)       |       931 645 813       |      dce2002@coac.net

JSN_TPLFW_GOTO_TOP