REHABILITACIÓ D'HABITATGE ANTIC A L'ARGILAGA

Any: en procés

Superfície: 750 m2


El projecte va consistir en la rehabilitació d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres, de 3 plantes a diferents nivells. El despatx va participar en la part estructural del projecte, i desenvolupat per l'arquitecte Pau Caré, on s'havia de rehabilitar tots els forjats de biguetes de fusta i revoltons ceràmics. Alguns dels forjats es van substituir per nous de característiques similars, i altres es van reforçar disposant una capa de compressió de formigó superior, connectada a les bigues de fusta existents, per donar rigidesa a tot el conjunt. A més, tots els forjats es van vincular als murs de pedra suportants.

L'habitatge es divideix en dues parts, una anterior que configura la casa pròpiament dita, i la posterior, on existia un galliner, convertint-lo en un gran espai de saló-menjador, i cuina. A la planta baixa de l'habitatge es configura un gran rebedor amb bigues de fusta i revoltons ceràmics, per posteriorment passar a la cuina, saló, pati interior i connexió amb la part posterior. A les plantes superiors es distribueixen les habitacions, servint l'espai sota la coberta inclinada d'estudi.

ESTAT ORIGINAL I EXECUCIÓ

c/ Artur Costa, 37, local. 08850. Gavá (Barcelona)       |       931 645 813 - 647 581 705       |      dce@coac.net

JSN_TPLFW_GOTO_TOP