PROJECTES D’INSTAL.LACIÓ D’ASCENSORS (amb gestió d’ajuts del Consorci Metropolità de l’Habitatge C.M.H.)

 

A DCE realitzem projectes integrals d’instal.lació d’ascensors, tant a vivendes unifamiliars com a blocs de vivendes. Tenim amplia experiència en la redacció de projectes d’aquest tipus a edificis d’habitatges, usualment disposant els ascensors a la caixa d’escala.

Per a aquest tipus de projectes, oferim un primer servei d'estudi previ gratuit, on es realitza un aixecament de plànols de l'estat actual, i s'encaixa una proposta inicial, d'acord amb els criteris del client i les possibilitats de disseny.

A l’estudi treballem conjuntament amb empreses subministradors d’ascensors.

El projecte d’instal.lació d’ascenssor consta de diferents parts:

- Obra d’enderroc si procedeix per a la formació del fossat de l’ascenssor, dels forats als forjats, o de la fugida de l’ascenssor

- Propia instal.lació de l’ascenssor

- Obra de tancament de la caixa de l’ascenssor (pot ser opaca de fàbrica, o lleugera amb estructura metàl.lica i vidre) i adaptació dels diferents elements (escales, rampes, baranes, portes, etc...)

A l’estudi oferim un projecte integral, adaptant-nos a les característiques del corresponent ascensor o elevador, segons el fabricant, i la direcció de la obra.

A més, cal tenir en compte, a més, els ajuts a la accessibilitat del "Consorci Metropolità de l'Habitatge CMH" (pels anys 2018, 2019, 2020 i 2021) que ofereix ajudes econòmiques públiques per a la millora en l’accessibilitat dels d'edificis residencials i habitatges.

http://www.cmh.cat/es/web/cmh/ajuts

Aquests ajuts poden ser fins al 50% del cost de la obra i projecte conjunt. Al despatx oferim igualment la gestió de tots els tràmits necessaris per a la obtenció d’aquests ajuts.

c/ Artur Costa, 37, local. 08850. Gavá (Barcelona)       |       931 645 813 - 647 581 705       |      dce@coac.net

JSN_TPLFW_GOTO_TOP