CÈDULES D’HABITABILITAT

 

La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d'habitabilitat, segons la normativa vigent.

La cèdula d'habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d'exoneració que preveu la normativa vigent).

L'atorgament de la cèdula d'habitabilitat no suposa la legalització de les construccions pel que fa a l'adequació de l'ús d'habitatge a la legalitat urbanística.

 

Pressupost i taxes

El pressupost per a realitzar la cèdul.la d’habitabilitat d’un habitatge és de 100€+IVA.

Les taxes de l’administraió i del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya per aq realitzar aquesta gestió és de 39€ aproximadament (IVA inclòs)

c/ Artur Costa, 37, local. 08850. Gavá (Barcelona)       |       931 645 813 - 647 581 705       |      dce@coac.net

JSN_TPLFW_GOTO_TOP