CERTIFICATS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA C.E.E.

 

A DCE oferim servei per a l'obtenció del Certificat d'Eficiència Energètica (CEE). A continuació oferim una mica d'informació sobre aquest tipus de tràmit.

El certificat d'eficiència energètica és un document oficial redactat per un tècnic competent que inclou informació objectiva sobre les característiques energètiques d'un immoble.

En aquest sentit, la certificació energètica qualifica energèticament un immoble calculant el consum anual d'energia necessari per satisfer la demanda energètica d'un edifici en condicions normals d'ocupació i funcionament. (Inclou la producció d'aigua calenta, calefacció, il·luminació, refrigeració i ventilació).

El procés de certificació energètica conclou amb l'emissió d'un certificat d'eficiència energètica i l'assignació d'una etiqueta energètica. L'escala de qualificació energètica és de set lletres i varia entre les lletres A (edifici més eficient energèticament) i G (edifici menys eficient energèticament). L'etiqueta energètica expressa la qualificació energètica d'un edifici atorgant una d'aquestes lletres.

Aquest certificat és obligatori, llevat d'excepcions, per al propietari de qualsevol part individual d'un edifici existent (habitatges, oficines o locals) objecte d'una operació de compravenda o de lloguer.

 

Pressupost i taxes

El pressupost (sense IVA) per a realitzar el Certificat d’Eficiència Energètica depèn del tipus d’edifici:

- En cas de vivenda d’un bloc d’habitatges: 120€+IVA.

- En cas de vivenda unifamiliar aïllada és de 180€+IVA.

- En cas de local el pressupost dependrà de la superfñiice d’aquest (fins a 100m2: 180€+IVA

- Les taxes que cobra l’administració van de 12€ a 20€ (no inclòs al pressupost indicat)

c/ Artur Costa, 37, local. 08850. Gavá (Barcelona)       |       931 645 813 - 647 581 705       |      dce@coac.net

JSN_TPLFW_GOTO_TOP