PROJECTES CANVI D’ÚS

 

Els immobles poden tenir diferents ús que poden ser modificats al llarg de la seva existència.

Un canvi d'ús consta de inspecció, projecte, tramitació i permisos, que cal realitzar per canviar l'ús que té un immoble fins a aquest moment.

Per a aquest tipus de projectes, oferim un primer servei d'estudi previ gratuït, on es realitza un aixecament de plànols de l'estat actual, i s'encaixa una proposta inicial, d'acord amb els criteris del client i les possibilitats de disseny.

La realització d'aquests canvis d'ús implica una sèrie de tràmits, ajustant-se sempre a una sèrie de normes jurídica, ja que l'ús o destí d'un immoble va a afectar els veïns del mateix, al seu entorn, al seu inicial atribució, com a la seva eventual modificació.

El canvi d’ús més usual és el de local a vivenda. S’han de realitzar els següents passos:

- Informe de viabilitat. Amb aquest informe coneixem si és possible o no realitzar el canvi d’ús d’acord amb la normativa vigent. Per a obtenir la llicència de canvi d’ús és necessari que l’inmoble compleixi amb els paràmetres i normes urbanístiques, així com amb els requisits mínims d’habitabilitat. És un informe que realitzem al despatx de manera gratuïta.

- Redacció de projecte i documentació tècnica.

- Presentació de la documentació a l’administració compentent (ajuntament) per a la obtenció de la llicència.

- Execució de les obres.

- Obtenció de la cèdul.la d’habitabilitat.

- Escritura davant de notari del local com a vivenda

Al despatx oferim tots aquests tràmits. Truquin’s per a més informació.

c/ Montflorit, 110, local. 08850. Gavá (Barcelona)       |       931 645 813       |      dce2002@coac.net

JSN_TPLFW_GOTO_TOP