PROJECTES DE DIAGNOSI I REPARACIÓ ESTRUCTURAL

 

Al despatx comptem amb especialistes en disseny i càlcul estructural. Realitzem tota classe de projectes destinats al reforç d’elements estructurals en mal estat o amb risc de col.lapse.

El projecte consta s’una primera fase de diagnosi estructural, on s’evaluen les patologies existents i les seves causes. A continuació, es dona una sol.lució constructiva i estructural a aquestes patologies, intervenint directament en la causa per a assegurar que no torni a aparèixer.

Les patologies estructurals poden tenir diferents causes:

- Mal disseny inicial

- Mala execució de l’element

- Mala conservació de l’element

- Assentaments diferencials / problemes amb la fonamentació

- Problemes amb el terreny de suport (argil.les expansives...)

També realitzem projectes de reforç estructural, per exemple per a col.locar una piscina a una terrassa no destinada a això originalment, disposició d’elements pesants a forjats existents, etc.

Truquin’s per a més informació.

c/ Montflorit, 110, local. 08850. Gavá (Barcelona)       |       931 645 813       |      dce2002@coac.net

JSN_TPLFW_GOTO_TOP