VIVENDES UNIFAMILIARS

 

El projecte d'habitatge unifamiliar és potser el tipus de treball més personal a què ens enfrontem, on s'ha de conjugar de manera intel·ligent els criteris estètics del client, amb el coneixement i disseny propi de l'arquitecte. A l’estudi oferim servei en redacció i direcció d'obra en projectes d'habitatge unifamiliar, consistent en:
 
Estudi previ 
Donem servei d'estudi previ, realitzant un primer anàlisi d'acord amb les necessitats del client, i segons la normativa urbanística del solar, amb encaix inicial i propostes d’idees adequades a cada projecte.
 
Redacció de projecte bàsic i executiu
Realitzem el projecte bàsic i executiu de l'habitatge, en contínua interacció amb el client, ajustant-nos a les seves necessitats i criteris. Realitzem el projecte amb un model en 3 dimensions, podent modificar fàcilment el disseny, el que més facilita l'execució i comprensió del projecte (mesuraments, vistes virtuals, materials, etc.)
Comptem en el mateix despatx amb professionals especialitzats en disseny i càlcul estructural, optimitzant la interacció projecte-estructura.
 
Direcció facultativa i executiva de l'obra
A l’estudi realitzem la direcció facultativa de l'obra, buscant que el resultat final coincideixi plenament amb el que disposa el projecte, minimitzant les imprecisions i improvisacions en obra. Treballem conjuntament amb empreses constructores de la zona, per dur a bon terme el projecte.
A més, treballem també en col·laboració amb arquitectes tècnics (aparelladors) per poder oferir pressupost conjunt de totes els apartats tècnics.

 

Imatges virtuals

Realitzem imatges virtuals de tots els projectes, mitjançant un aixecament del model en 3 dimensions. D’aquesta manera es pone realitzar imatges virtuals d’interior i exterior amb una gran rapidesa i qualitat. Inclús es poden realitzar vídeos de recorreguts virtuals, etc.

Això ens permet tenir, a arquitectes i clients, una idea clara i definida del disseny final.

 

Cases prefabricades de fusta

Per a la realització de cases prefabricades o semiprefabricadas de fusta, treballem amb l'empresa fustes sebastià, on s'utilitza el sistema de fusta contralaminada CLT per a parets i sostres, que agilitza l'execució de l'obra, així com redueix costos 

 

Cases prefabricades de formigó

Treballem amb empreses com:

- PUJOL

- HORMIPRESA

Realitzem el projecte executiu de la vivenda i urbanització de la parcel.la, ajustant el nostre disseny a les possibilitats que ofereix els sistemes industrialitzats prefabricats. Aquests sistemes traslladen la producció industrial serialitzada al món de la construcció, optimitzant temps i costos. La feina del nostre despatx passa per realitzar un disseny integral, ajustat a les característiques de l’empresa de prefabricats pel que fa a la construcció, i abarcant aquells àmbits que queden fora de la construcció prefabricada pròpia, com són la fonamentació, actuacions a la parcel.la (murs de contenció, etc...), i gestions i tràmits necessaris.

 

BLOCS D’HABITATGES

 

Al despatx hem realitzat alguns projectes de blocs d’habitatges, en concret:

- Projecte de bloc d’habitatges...

- Projecte de ...

- Projecte de ...

Oferim un servei integral de projecte bàsic i executiu, així com direcció facultativa de la obra. Realitzem un estudi previ gratuït (avantprojecte), REALITZANT UN PRIMER ENCAIX DEL BLOC D’HABITATGES, d’acord amb les condicions urbanístiques exigides al solar, el pressupost estimat, etc.

Posteriorment es desenvolupa el projecte bàsic i executiu, en continua relació amb el client. A l’estudi comptem amb especialistes en càlcul estructural, de manera que una part fonamental del projecte com és l’estructura queda integrada des d’un inici al disseny projectual.

Finalment oferim també la direcció facultativa de la obra, i treballem amb col.laboradors arquitectes tècnics.

 

ALTRES PROJECTES

  

A l’estudi hem realitzat altres projecte d’obra nova, com naus industrials, petites edificacions, etc. Contacti amb nosaltres per a més informació.

 

c/ Montflorit, 110, local. 08850. Gavá (Barcelona)       |       931 645 813       |      dce2002@coac.net

JSN_TPLFW_GOTO_TOP